29 January 11:30 - 13:00Zoom

Om eventet

År 2024 befaras det att det kommer saknas 70 000 personer med IT och digital kompetens i Sverige. Samtidigt har branschen inte lyckats lösa utmaningen med den ojämna könsfördelningen. De allra flesta organisationer arbetar på att förbättra könsfördelningen i branschen. Trots det så minskar antalet kvinnor som söker sig till och stannar kvar i den här branschen. Varför är det så och vad bör göras åt det? Det är uppenbart att vi behöver tänka om vad gäller mångfald- och inkluderingsstrategierna för att lösa den här utmaningen. 

Under 2020 har Sara Jonasson Ginters analyserat ett 50-tal IT- och teknikbolag och identifierat avgörande pusselbitar för att förbättra könsfördelningen och för att bygga mer inkluderande organisationer, som hon samlat i en rapport. Vid det här eventet kommer Sara presentera resultaten från rapporten med följande innehåll:

  • Utmaningarna i att öka andelen kvinnor
  • Pusselbitarna som måste finnas på plats för rätt förutsättningar för att öka mångfalden i organisationer
  • Vilka typer av aktiviteter som leder till reell förändring för att bygga mer jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer

Vi kommer också få höra från tre bolag, Antrop, Netlight och Tele2, som vågar tänka och agera på nya sätt för att öka förändringstakten mot mer jämställda och inkluderande organisationer.

Mer information

Eventet kommer hållas digitalt via Zoom. Länk skickas till de som anmält sig närmare eventdatumet.

Agenda:
Gigs for her hälsar välkomna
Rapportsläpp med Sara Jonasson Ginters
Panelsamtal med Antrop, Netlight och Tele2
Avslutning


Arrangörer

Sara Jonasson Ginters, Via Consulting sara@viaconsulting.nu

Efter en lång internationell karriär i IT-branschen sadlade Sara om för att inspirera organisationer till att bli mer jämställda och inkluderande. Genom föreläsningar, workshops, utbildningar och kartläggningar stöttar hon sina kunder att se fördelarna med och möjliggöra ett mer jämställt och inkluderande arbetsliv. Ett engagemang med Sara ger er tankeväckande kunskap för att antingen starta, fortsätta eller omvärdera ert arbete för en mer inkluderande organisation.

Gigs for her info@gigsforher.se

Gigs for her verkar för ett jämställt näringsliv där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter att påverka sitt eget arbetsliv. För att vi ska uppnå det måste kvinnor och män ha samma makt. Gigs for her skapar förutsättningar för fler kvinnor att ta den makten genom tillhandahålla start-up stöd, coachning och en unik matchning av kompetens och egenskaper mot våra uppdragsgivares behov.